Des del curs 1998-1999 el Departament d’ Educació ha impulsat, mitjançant el Projecte de qualitat i millora contínua, experiències per a la millora de la gestió en els instituts d’ educació secundària que imparteixen formació professional específica.

La missió del Projecte és la d’ ajudar i donar suport, als centres públics de Catalunya que imparteixen al menys dos cicles de formació professional i als centres d’ ensenyaments artístics i especialitzats, a definir, establir, implantar i mantenir el seu propi sistema de gestió basat en els principis de la qualitat.

L’ aplicació de la millora contínua en totes les activitats del centre.
La satisfacció d’ aquells que reben o utilitzen, directa o indirectament, els serveis que el centre ofereix: alumnat, famílies, empreses, centres superiors, entorn social,…
La satisfacció de l’ equip humà que hi treballa.
L’ excel·lència en els resultats.

I, que garanteixi la transparència de la informació, generi confiança als nostres usuaris i faciliti la mobilitat del nostre alumnat per a la seva inserció laboral, en un mercat cada vegada més exigent i globalitzat.

El Projecte, té com a objectiu establir un pla estratègic de treball per quatre anys a l’institut, una gran oportunitat per analitzar a fons la dinàmica i el funcionament del centre. El curs passat es va fer una enquesta a algunes famílies del centre, l’ Avaluació Global Diagnòstica, amb la intenció de diagnosticar-ne els punts més febles i posar-hi solucions. Aquest any s’hi centrarà en reforçar les competències bàsiques (llengües i matemàtiques).

El centre continua dins el Projecte de Qualitat i Millora Contínua

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *