Aquesta notícia està destinada bàsicament a les families que van formar part del projecte de socialització dels llibres de text i que encara no han cobrat el retorn dels cèntims que els pertoca.

Com sabeu aquest curs es va decidir suspendre’n el projecte. A final del curs passat es va convocar una Assemblea Extraordinària per parlar d’aquest tema, a la qual estaven tots els membres de l’Ampa convidats. Entre els assistents es va prendre la decisió de retornar a les famílies, en la part proporcional que correspongués per curs a cada alumne, el saldo que tenia l’Ampa reservat per al projecte.

A partir d’aquest dia vam informar a les famílies via mail i també a través d’un escrit, i en molts casos via telèfon, que es faria aquesta devolució i que calia que ens féssiu arribar el vostre número de compte per retornar-vos els diners.

A dia d’avui no hem rebut les dades bancàries d’algunes families participants que resten per rebre aquests cèntims i, per això, us agrairíem que ens les feu arribar el més aviat possible a través del mail de l’ampa:

ampa.mroig@gmail.com

Indicant el nom de l’alumne, el curs en que va participar en la socialització i ben clarament, amb els 20 dígits, el vostre número de compte.

Opcionalment si no disposeu de correu electrònic, podeu omplir el full annex i deixar-lo a la bústia de l’ampa que trobareu al costat de consergeria.

Nom de l’alumne
Ha participat socialització curs 2009-2010
Ha participat socialització curs 2010-2011
Núm. de Compte – 20 dígits –

IMPORTANT: Data MÀXIMA per comunicar dades bancàries 15 de març de 2012.

Arribada aquesta data si no s’ha facilitat les dades bancàries s’entendrà que la familia fa un donatiu econòmic a l’Ampa de l’Institut Montserrat Roig i no s’atendrà cap reclamació en contra.

ULTIM AVIS!! Socialització de llibres: l’AMPA torna part dels cèntims a les families participants.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *